I. Các bước chuẩn bị cơ bản cho thiết kế nhà xưởng:

Bước 1: Thiết kế cơ sở

Bước 2 : Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng.

Ngoài ra các bước thiết kế nhà xưởng nên tham khảo ý kiến của chủ đầu tư khi phê duyệt dự án.

II. Nội dung thiết kế cơ sở:

Bao gồm phần thuyết minh và hồ sơ kỹ thuật thi công nhà xưởng.

1. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:

1.1 Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế, tổng mặt bằng công trình, hoặc phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến. Vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình, việc kết nối giữa các hạng mục công trình thuộc dự án. Và với hạ tầng kỹ thuật của khu vực bên ngoài nhà xưởng…

1.2 Phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ. Hoặc yêu cầu theo GMP đối với việc thiết kế nhà xưởng…

1.3 Phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc như nhà văn phòng, bảo vệ của nhà xưởng

1.4 Phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình thi công nhà xưởng.

1.5 Phương án bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của KCN, cụm CN khi thiết kế nhà xưởng..

1.6 Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng khi thiết kế nhà xưởng.

2. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:

2.1 Bản vẽ tổng mặt bằng công trình hoặc bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình đối với công trình xây dựng theo tuyến;

2.2 Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ của mỗi nhà xưởng;

2.3 Bản vẽ phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến trúc;

2.4 Bản vẽ phương án kết cấu chính, hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình. Kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Giá cả hợp lý – uy tín – chất lượng

Bảng Báo Giá Thiết Kế Và Thi Công Nhà Xưởng

STT Nội dung công việc Đơn giá /m2
1 Thiết kế nhà xưởng 30.000 – 80.000 (tùy vào diện tích nhà xưởng)
2 Thiết kế văn phòng 100.000 (tùy vào diện tích nhà xưởng)

 ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

•  Chi phí thiết kế (VNĐ) = đơn giá thiết kế (VNĐ/m2) x diện tích xây dựng (m2).

•  Diện tích xây dựng = diện tích của khu đất được thể hiện trên sổ hồng (m2) x số tầng của công trình.

•  Đơn giá thiết kế: 30.000 – 80.000 VNĐ/m2 (tùy vào diện tích của nhà xưởng).

Giá trị công trình Định mức chi phí thiết kế
200 tỷ 1.0 %
100 tỷ 1.15 %
50 tỷ 1.3 %
20 tỷ 1.88 %
10 tỷ 2.03 %
7 tỷ 2.0%
< 5 tỷ 2.0% (tối thiểu 40.000.000 VNĐ/hồ sơ)

–  Ghi chú:

•  Giảm 70% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế: đối với chủ đầu tư yêu cầu công ty thi công gói thầu Chìa Khóa Trao Tay trọn gói).

•  Giảm 50% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế. Đối với chủ đầu tư yêu cầu công ty thi công gói thầu phần thô (vật tư phần thô & nhân công phần thô, hoàn thiện).

Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí:

•  Lập hồ sơ xin phép xây dựng, và bản vẽ xin phép xây dựng.

•  Lập hồ sơ hoàn công công trình, và bản vẽ hoàn công công trình.

•  Lập hồ sơ xin phép phòng cháy chữa cháy.

•  Khảo sát địa chất nơi công trình xây dựng.

Chi tiết cho đơn giá thiết kế nhà xưởng:

•  Phần thiết kế sơ bộ phương án kiến trúc: chiếm 30% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế.

•  Phần triển khai bản vẽ thiết kế kiến trúc: chiếm 20% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế.

•  Phần triển khai bản vẽ thiết kế kết cấu: chiếm 20% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế.

•  Phần triển khai bản vẽ thiết kế hệ thống M&E (điện & nước): chiếm 20% chi phí thết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế;

•  Đóng dấu chịu trách nhiệm pháp lý: chiếm 10% chi phí thiết kế trên tổng giá trị hợp đồng thiết kế.

–  Thành phần hồ sơ thiết kế bao gồm: